Contractació

[:ca]Per a la contractació de la coral Cantiga cal que contacteu amb:

Neus Casso
Coral Cantiga
Responsable promoció

Adreça electrònica: promocio@cantiga.cat[:en]Per a la contractació de la coral Cantiga cal que contacteu amb:

Toni Gálvez

Coral Cantiga
Responsable promoció
Telèfon 619 707 002
Adreça electrònica: promocio@cantiga.cat[:es]Para contratar  la Coral Cantiga es necesario ponerse en contacto  con:

 

Toni Galvez

Coral Cantiga

Responsable de promoción

Teléfono: 619707002

Dirección electrónica: promocio@cantiga.cat[:]