La Coral

[:ca]

La Coral Cantiga dels Lluïsos de Gràcia va néixer l’any 1961.
Va ser fundada per Leo Massó i, des dels inicis, la seva prolífica activitat artística va ser complementada per l’impuls que donà a la fundació del cor infantil El Virolet (1966) i del cor juvenil Coral Sinera (1968), cobrint d’aquesta manera la pràctica del cant coral a totes les edats i amb la intenció de donar-hi continuïtat. Més recentment, aquesta oferta s’ha ampliat amb les corals Vent del Nord i La Fuga. La Coral Cantiga ha estat dirigida successivament pel mateix Leo Massó, Oriol Ponsa, Edmon Colomer i -actualment- Josep Prats.
Les manifestacions artístiques de la Coral Cantiga, que va obtenir el primer premi en el Concurs de Masses Corals de Sagunt (1969), han estat destacades i freqüents arreu del país i a la resta d’Europa.
La Coral Cantiga ha col·laborat sovint amb prestigioses orquestres (Orquestra Ciutat de Barcelona i Nacional de Catalunya, Hertfordshire Chamber Orchestra, English Chamber Orchestra, Bournemouth Sinfonietta, Orquestra Simfònica del Vallès, Orquestra de Cambra de l’Empordà, Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra, Orquestra Barroca Catalana…), ha realitzat nombrosos enregistraments per a ràdio i televisió i ha ofert concerts a les primeres sales i en importants festivals i temporades a Catalunya (Festival de Música de Barcelona, Serenates al Barri Gòtic, Festival Grec, Setmana de Música Religiosa, Festival de Música Antiga, Mostra Catalana de Música Contemporània, Temporada de la Fundació “la Caixa”, Euroconcert, Ibercàmera, Cor, Cobla i Dansa al Palau de la Música Catalana…) i en altres ciutats de l’Estat espanyol (Santander, Vitòria, Valladolid, Segòvia, Màlaga, Auditorio Nacional de Música de Madrid, Palau de la Música de València, Festival de Música Sacra de Cuenca, etc.). Cal remarcar també la seva participació en diferents festivals internacionals (Flandes, Loughborough, Autun i diversos festivals Europa Cantat, entre els quals el de Barcelona, l’any 2003).
La Coral Cantiga ha estat dirigida per directors de reconegut prestigi; entre altres, Pierre Cao, Laszlo Heltay, Oriol Martorell, Salvador Mas, Antoni Ros Marbà, Johan Duijck, Fernando Eldoro, Marcos Leite, Trevor Pinnock, Néstor Andrenacci i Salvador Brotons.
El seu repertori inclou obres de totes les èpoques i estils. Entre les seves produccions cal destacar els espectacles poeticomusicals, que combinen música coral i instrumental, teatre, poesia i fins i tot dansa, en un format sempre original i sorprenent.
La Coral Cantiga és membre de la Federació Catalana d’Entitats Corals, de la Federació Europea de Joves Corals-Europa Cantat i de la International Federation for Choral Music.

[:en]

La Coral Cantiga dels Lluïsos de Gràcia va néixer l’any 1961.
Va ser fundada per Leo Massó i, des dels inicis, la seva prolífica activitat artística va ser complementada per l’impuls que donà a la fundació del cor infantil El Virolet (1966) i del cor juvenil Coral Sinera (1968), cobrint d’aquesta manera la pràctica del cant coral a totes les edats i amb la intenció de donar-hi continuïtat. Més recentment, aquesta oferta s’ha ampliat amb les corals Vent del Nord i La Fuga. La Coral Cantiga ha estat dirigida successivament pel mateix Leo Massó, Oriol Ponsa, Edmon Colomer i -actualment- Josep Prats.
Les manifestacions artístiques de la Coral Cantiga, que va obtenir el primer premi en el Concurs de Masses Corals de Sagunt (1969), han estat destacades i freqüents arreu del país i a la resta d’Europa.
La Coral Cantiga ha col·laborat sovint amb prestigioses orquestres (Orquestra Ciutat de Barcelona i Nacional de Catalunya, Hertfordshire Chamber Orchestra, English Chamber Orchestra, Bournemouth Sinfonietta, Orquestra Simfònica del Vallès, Orquestra de Cambra de l’Empordà, Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra, Orquestra Barroca Catalana…), ha realitzat nombrosos enregistraments per a ràdio i televisió i ha ofert concerts a les primeres sales i en importants festivals i temporades a Catalunya (Festival de Música de Barcelona, Serenates al Barri Gòtic, Festival Grec, Setmana de Música Religiosa, Festival de Música Antiga, Mostra Catalana de Música Contemporània, Temporada de la Fundació “la Caixa”, Euroconcert, Ibercàmera, Cor, Cobla i Dansa al Palau de la Música Catalana…) i en altres ciutats de l’Estat espanyol (Santander, Vitòria, Valladolid, Segòvia, Màlaga, Auditorio Nacional de Música de Madrid, Palau de la Música de València, Festival de Música Sacra de Cuenca, etc.). Cal remarcar també la seva participació en diferents festivals internacionals (Flandes, Loughborough, Autun i diversos festivals Europa Cantat, entre els quals el de Barcelona, l’any 2003).
La Coral Cantiga ha estat dirigida per directors de reconegut prestigi; entre altres, Pierre Cao, Laszlo Heltay, Oriol Martorell, Salvador Mas, Antoni Ros Marbà, Johan Duijck, Fernando Eldoro, Marcos Leite, Trevor Pinnock, Néstor Andrenacci i Salvador Brotons.
El seu repertori inclou obres de totes les èpoques i estils. Entre les seves produccions cal destacar els espectacles poeticomusicals, que combinen música coral i instrumental, teatre, poesia i fins i tot dansa, en un format sempre original i sorprenent.
La Coral Cantiga és membre de la Federació Catalana d’Entitats Corals, de la Federació Europea de Joves Corals-Europa Cantat i de la International Federation for Choral Music.

[:es]La Coral Cantiga de los Luises de Gracia fue fundada por Leo Massó en 1961.

Desde sus inicios, la prolífica actividad artística fue complementada por el impulso que su fundador dio a la formación del coro infantil El Virolet (1966) y del coro juvenil Coral Sinera (1968), cubriendo de esa manera la práctica del canto coral en todas las edades y con la intención de darle continuidad. Unos años más tarde esta oferta se amplió con las corales Vent del Nord y La Fuga.

La Coral Cantiga ha sido dirigida sucesivamente por su fundador Leo Massó, Oriol Ponsa, Edmon Colomer y —actualmente— Josep Prats.

Las manifestaciones artísticas de la Coral Cantiga, que obtuvo el primer premio en el Concurso de Masas Corales de Sagunto (1969), han sido destacadas y frecuentes alrededor del país y del resto de Europa.

La Coral Cantiga ha colaborado a menudo con prestigiosas orquestas (Orquesta Ciudad de Barcelona y Nacional de Cataluña, Hertfordshire Chamber Orchestra, English Chamber Orchestra, Bournemouth Sinfonietta, Orquesta Sinfónica del Vallès, Orquesta de Cámara del Ampurdán, Orquesta Nacional de Cámara de Andorra, Orquesta Barroca Catalana…), ha realizado numerosas grabaciones para radio y televisión  y ha ofrecido conciertos en las principales salas y en importantes festivales y temporadas en Cataluña (Festival de Música de Barcelona, Serenatas en el Barrio Gótico, Festival Grec, Semana de Música Religiosa, Festival de Música Antigua, Muestra Catalana de Música Contemporánea, Temporada de la Fundación “la Caixa”, Euroconcert, Ibercámara, Coro, Cobla y Danza en el Palacio de la Música Catalana…) y en otras ciudades de España (Santander, Vitoria, Valladolid, Segovia, Málaga, Auditorio Nacional de Música de Madrid, Palacio de la Música de Valencia, Festival de Música Sacra de Cuenca, etc.). Hay que remarcar, también, la participación de la Coral en diferentes festivales internacionales (Flandes, Loughborough, Autun y diversos festivales Europa Cantat, entre ellos el de Barcelona en 2003).

Asimismo la coral ha sido dirigida por directores de reconocido prestigio: Pierre Cao, Laszlo Heltay, Oriol Martorell, Salvador Mas, Antoni Ros Marbà, Johan Duijck, Fernando Eldoro, Marcos Leite, Trevor Pinnock, Néstor Andrenacci, Salvador Brotons…

Su repertorio incluye obras de todas las épocas y estilos. Entre las producciones propias podemos destacar los espectáculos poético-musicales, que combinan música coral e instrumental, teatro, poesia e incluso danza, en un formato siempre original y sorprendente.

La Coral Cantiga es miembro de la Federación Catalana de Entidades Corales, de la Federación Europea de Jovenes Corales-Europa Cantat y de la International Federation for Choral Music.

 

 

[:]