Les corals dels Lluïsos

Actualment, als Lluïsos de Gràcia comptem amb sis corals:

· La coral infantil El Virolet
· La coral juvenil Sinera
· Tres corals d’adults: Cantiga, La Fuga i Vent del Nord i cor Gregal.

Els membres de les sis corals sumen prop de 400 cantaires, 16 directors, dos professors
de cant i diversos pianistes.
Molts dels cantaires d’El Virolet passen a cantar a la coral juvenil Sinera quan
finalitza la seva etapa a la coral infantil. També, un gran nombre de pares i mares
canten a les corals d’adults (Cantiga, La Fuga i Vent del Nord). Al mateix temps,
molts cantaires de Sinera acaben cantant a les corals d’adults.
La plantilla de directors d’El Virolet s’ha nodrit, molt sovint, de cantaires de Sinera
i Cantiga. Per aquest motiu, periòdicament, s’organitza el Curs de Direcció Coral
dels Lluïsos de Gràcia impartit per directors veterans de les corals dels Lluïsos i
destacats professionals de l’àmbit de la música.

Cada coral té la seva pròpia dinàmica i trajectòria però gràcies a una coordinació
regular i a unes activitats conjuntes s’assegura la coherència de continguts i la
interrelació dels grups i les persones.
Anualment, es realitzen les següents activitats amb les cinc corals:

· Reunió trimestral de directors per discutir continguts, repertoris i preparar concert

· Organització de caps de setmana de treball, tant d’una sola coral com de més d’una.

· Concert de Nadal, amb la participació de tots els grups d’El Virolet i de la coral
Sinera.
· Concert de Sant Jordi, amb la participació alternada de dues de les corals dels
Lluïsos
· Concert de Sant Lluís: concert de final de curs en el marc de la Festa Major de
l’entitat que compta amb la intervenció individual de totes les corals i que es clou
amb un cant comú.
· Cursos de direcció coral: impartits pels professors més veterans amb l’objectiu
de formar els més joves en l’aprenentatge de la direcció. També hi poden participar
alumnes externs (normalment entre 40 i 50). Se celebra un cop a l’any, el
mes de setembre.

(Extracte memòria projecte Escola Coral de Lluïsos – Document complert )

Enllaços a les pàgines de cada una de les corals:

Coral infantil El Virolet, Cor juvenil Sinera, La fuga, Coral Cantiga, Vent del Nord i Cor Gregal.